กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ครูทักษิณี สุวรรณลาภา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

ครูณัฎฐารมย์ คำพะวงศ์

ครูผู้สอน

ครูรัชฎาวรรณ อุปถัมภ์

ครูผู้สอน

ครูเกษกานต์ ฐานิตสรณ์

ครูผู้สอน