กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูชูศักดิ์ อาจหาญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ครูภัณฑิรา เซียงหว่อง

ครูผู้สอน

ครูบาหยัน น้อยวิเศษ

ครูผู้สอน

ครูนิลาวัลย์ โตกุล

ครูผู้สอน