ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมรู้ธรรม รู้ทำ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม”เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ “ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมค่ายลูกเสือน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดสิงห์ทอง ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม Thank You Day การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

รางวัลผู้บริหารและครูเอกชนดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนนันทนวรวิทย์ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566