กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ

ครูสนั่น ประวะโข

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูธนพร บัวพ่วง

ครูผู้สอน

ครูอภิพร ดวงศิลา

ครูผู้สอน