โรงเรียนนันทนวรวิทย์

9 หมู่ 4 ถนนบางกราย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทร. 0-2571-2690-2 โทรสาร. 0-2571-7055 อีเมล์: nanthana.school@gmail.com

ทรงพระเจริญ 16 มิถุนายน 2559 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1/2559 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 คลิ๊ก..รายละเอียดการรับสมัคร